اخبار مجمع 

* ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، ۲۱ ماه می ۲۰۱۴:

مجمع، با بکار افتادن پايگاه اينترنتی و صدور بيانيه ای تشريحی، اعلام موجوديت کرد.

 

* 11 ارديبهشت 1393 ـ اول ماه مه 2014: تشکيل «کميتهء بررسی و انتخاب و دعوت از اعضاء جديد برای مجمع» با رياست آقای دکتر اسماعيل نوری علا و شرکت آقايان حسن اعتمادی و محسن بهزاد کريمی، به تصويب رسيد.

 

* در همان تاريخ، تشکيل دو کميته به نام «کميتهءروابط بين المللی» به رياست آقای دکتر رضا حسين بر و «کميتهء انتشارات و تبليغات» به رياست آقای کورش اعتمادی به تصويب رسيد و آقايان دکتر اسماعيل نوری علا و محسن ذاکری پذيرفتند که با اين کميته همکاری کنند.

 

* در همان تاريخ، آئين نامهء برگزاری کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های ايران به تصويب رسيد. اخبار مربوط به اين کنگره در ستون جداگانه ای منعکس خواهد شد.

 

* 28 فروردين ماه 1393 ـ 17 آوريل 2014: متن نهائی اساسنامهء مجمع به تصويب شرکت کنندگان گروه رسيد و فهرست مؤسسان مجمع نهائی شد.

  

* از آغاز سال 1393 شرکت کنندگان تصميم گرفتند مقدمات اعلام موجوديت «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» را، با نوشتن بيانيهء اعلام موجوديت و آغاز به کار پايگاه رسمی اينترنتی مجمع، فراهم کنند.

 

* 5 مارس 2014 ـ 14 اسفند 1392: در اين مورد چهارمين بيانيهء گروه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍بمناسبت روز جهانی زن منتشر شد.

 

* 10 فوريهء 2014 ـ 27 بهمن 1392: در پی جلسات متعدد برای بررسی اوضاع کنونی کشور، و بمناسبت فرا رسيدن سالگرد انقلاب 22 بهمن، در اين روز سومين بيانيه گروه (که هنوز بعنوان «مجمع» اعلام موجوديت نکرده بود) منتشر شد (لينک)

 

* 27 ژانويهء 2014 ـ 7 بهمن 1392: در پی جلسات متعددی که برای بحث در مورد روابط نيروهای اپوزيسيون خارج کشور با نيروهای داخل، در اين تاريخ دومين بيانيهء گروه صادر شد. (لينک )

 

* 12 دسامبر 2013 ـ 21 آذر 1392: بيانيه در مورد درگذشت آقای نلسون ماندلا منتشر شد (لينک)

 

* 7 دسامبر 2013 ـ در پی چندين جلسه رايزنی، تصميم گرفته شد تا اولين اقدام جمعی چند سازمان سکولار دموکرات انتشار بيانيه ای در مورد درگذشت آقای نلسون ماندلا باشد.

 

* 13 اکتبر 2013 ـ در پی چندين جلسه بحث مابين نمايندگان اعزامی برخی از سازمان های سکولار دموکرات پيشنهاد و تصويب شد که اعلام موجوديت مجمع در دو مرحله انجام شود. مرحلهء اول: انجام چند کار مشترک و مراجعه به گروه های ديگر ـ تنها با نام سازمان ها ـ و در عين حال تعيين کار مشترک اول. مرحلهء دوم: قطعی شدن سازمان های عضو مجمع و تصميم گيری دربارهء نام و چگونگی اعلام موجوديت آن.

 

* 28 سپتامبر 2013 ـ 6 مهر 1392: به ابتکار و دعوت آقای حسن اعتمادی، برخی از اعضاء چند سازمان سياسی سکولار دموکرات، از طريق اسکايپ، گرد هم آمدند و در مورد برپا کردن مجمعی که نمايندگان سازمان های مختلف سکولار دموکرات بتوانند در زير چتر آن به هم انديشی و همراهی بپردازند رايزنی کردند. قرار شد شرکت کنندگان در اين جلسه با سازمان های تابعهء خود رايزنی کنند تا اگر تمايلی در اين مورد وجود داشت نمايندگان رسمی اين سازمان ها به جلسهء بعدی اعزام گردند.